Timberland NL Home
Winkelwagen

De duurzaamheidsdoelen van Timberland voor 2020

2024-04-26

De doelstellingen van Timberland voor 2020

Timberland footprint in the sand

Denk aan een zonnige zondag na een week hard werken. Misschien vind je het leuk om lekker aan het water te liggen of een eindje te wandelen door de bergen. Of, als je liever de stad niet uitgaat, een beetje te chillen in het park in de buurt. Vol energie spring je uit bed, je trekt je makkelijke schoenen aan en gooit een rugzak over je schouder, klaar om erop uit te gaan. Buiten is er genoeg moois om van te genieten, maar we moeten er natuurlijk ook voor zorgen dat al dat moois beschermd wordt, zodat de volgende generaties er ook van kunnen genieten. Met die gedachte in het achterhoofd heeft Timberland besloten te gaan samenwerken met verenigingen, ondernemingen en andere betrokkenen om de balans tus-sen mens en natuur te herstellen.

Timberland heeft op het gebied van duurzaamheid en de invloed op het milieu ambitieuze plannen voor wat betreft het fabriceren van zijn producten, allemaal toegespitst op de waarden en idealen van Timberland. Het bedrijf heeft bedacht dat deze projecten, waaron-der het gebruik van 100% milieuvriendelijk katoen en leer, het afbouwen van het gebruik van PVC en het planten van wel 10 miljoen nieuwe bomen, in 2020 moeten zijn afgerond.

De doelstellingen zijn in te delen in drie categorieën: Product, Milieu en Samenleving. In de categorie Product draait het om het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de im-pact van de verschillende productlijnen op het milieu zoveel mogelijk te verminderen. De categorie Milieu gaat over de inzet van Timberland bij het creëren van nieuwe bossen en groene zones in stedelijke gebieden. En de categorie Samenleving is gericht op het betrek-ken van werknemers van Timberland bij vrijwilligersprojecten.

Een bijzonder aandachtspunt voor Timberland is ook het doel om 100% duurzaamheid in het productieproces te bereiken. Timberland vindt dat met elk product kan worden bijge-dragen aan het beschermen en in stand houden van het milieu. De komende twee jaar wordt alle katoen voor Timberland producten geleverd door gecertificeerde Amerikaanse bedrijven of ondernemingen die werken onder het Better Cotton-programma (dit was 81% in 2017). Daarnaast heeft Timberland ook een samenwerkingsverband opgezet met de SFA (Smallholder Farmers Alliance, een organisatie die kleine en middelgrote boerderijen op Haïti ondersteunt). Na de eerste oogst in 2017 besloot het bedrijf om een derde van de ka-toen die nodig is voor wereldwijde productie te laten leveren door de 34.000 boeren van SFA. Dit initiatief ondersteunt zowel milieu- als humanitaire doelen.

Leer is ook een van de belangrijkste materialen die wordt gebruikt in Timberland-kleding. Het doel van Timberland voor 2020 is om uitsluitend leer af te nemen van leveranciers met de waardering Silver of Gold van de Leather Working Group - de hoogst haalbare waarde-ringen. De Leather Working Group ontwikkelt milieuprotocollen en controleert de imple-mentatie daarvan in de leerindustrie door middel van regelmatige controles.

Wat de schoenensector betreft, is het doel voor 2020 om in elk ontwerp ten minste één ROR-component te verwerken. Het Italiaanse acroniem ROR (riciclabile, organico e rinno-vabile) staat voor recycleerbaar, organisch en hernieuwbaar. In 2020 moet in alle schoenen die in de winkels van Timberland worden verkocht minimaal 10% ROR verwerkt zijn. Dit lijkt misschien een bescheiden doel, maar het is een grote stap in het stimuleren van de al-gemene acceptatie van deze materialen in de modebranche.

Groen produceren zit hem ook in de details in de kleding. Daarom stapt Timberland af van het gebruik van waterafstotende chemicaliën die PFK bevatten (fluorkoolwaterstoffen of-wel krachtige broeikasgassen). Zelfs PVC, een van de meest gebruikte kunststoffen, wordt bijna niet meer gebruikt. Om minder kunststofafval te produceren, hergebruikt Timberland ook plastic flessen: in 2017 werden 40 miljoen plastic flessen gebruikt in de schoenpro-ductie (3 miljoen meer dan het jaar ervoor). Tot nu toe heeft Timberland al meer dan 270 miljoen flessen gerecycled.

Timberland hecht veel waarde aan de rol van de natuur in het dagelijks leven en zet zich daarom in voor het regenereren van groene gebieden in de stedelijke omgevingen in Euro-pa en de VS. Voor dit in 2015 gestarte project worden jaarlijks nieuwe steden geselecteerd. In 2017 werkten Timberland-medewerkers samen met de mensen van Journeys, KicksUSA en Urban Outfitters aan een project voor het aanleggen van een groene zone van 2300 m2 in Philadelphia. Dit zogenoemde Rail Park-gebied gaat over een paar weken weer open.

Hoewel Timberland natuurlijk ontzettend Amerikaans is, zet het bedrijf zich over de hele wereld in voor het milieu: in 2020 zijn er 10 miljoen nieuwe bomen geplant. In 2017 alleen al werden bijna 414.000 bomen geplant, wat het totaal aantal nieuwe bomen brengt op 9.654.820 sinds 2001- een cijfer dat het bedrijf zou kunnen stimuleren om de lat nog wat hoger te leggen voor de komende jaren. In de getallen hierboven zijn de 800.000 planten niet meegenomen die in samenwerking met de SFA zijn geplant op Haïti. Dankzij dit geza-menlijke bosbouwprogramma, waarin de behoefte aan nieuwe groene gebieden werd ge-combineerd met katoenteelt, hadden meer dan 3000 boeren weer een baan.

De medewerkers van Timberland zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van de bedrijfsfilosofie buiten de werkplek. The Path of Service (een project waarin alle medewer-kers 40 betaalde uren mogen inzetten voor vrijwilligerswerk) bestond in 2017 al 25 jaar. In dat jaar besteedden werknemers bijna 60.000 uur aan vrijwilligerswerk in lokale gemeen-tes. Timberland streeft ernaar in 2020 in totaal anderhalf miljoen uur aan vrijwilligerswerk te hebben besteed. De organisatie werkt bij deze projecten ook nauw samen met Green-peace. In 2010 nomineerde Greenpeace Timberland voor een speciale vermelding voor het combineren van de visie op mode met ecologische duurzaamheid. Drie jaar daarvoor, in 2007, lanceerde Timberland Earthkeepers, de Timberlandboot van de reclameslogan ”We got your back". Nu, elf jaar later, is Timberland hard op weg de doelen voor 2020 te beha-len.