Timberland NL Home
Winkelwagen

De keuze van Timberland voor de Dominicaanse Republiek | Timberland NL

2024-04-26

Goed leven en beter werken - de keuze van Timberland voor de Dominicaanse Republiek

Earth day

De economie van de Dominicaanse Republiek staat momenteel op de negende plaats in de Latijns-Amerikaanse landen en heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Het land is daarmee een van de snelst groeiende economische regio's in Zuid- en Midden-Amerika. Flinke overheidsinvesteringen in het onderwijs hebben er, naast een gestage toename van het toerisme, voor gezorgd dat de welvaart per hoofd van de bevolking in het land sterk is toegenomen, de werkloosheid aanzienlijk is afgenomen en het bbp een stabiele groei doormaakt.

Ondanks deze bemoedigende economische cijfers zijn de sociale uitgaven nog steeds laag in vergelijking met die van de andere Latijns-Amerikaanse landen, terwijl de overheidsschuld gestaag toeneemt. De Dominicaanse Republiek is hierdoor gevoelig voor externe economische schommelingen. Bovendien betekent de bijzondere geografische ligging van het eiland, in combinatie met het geologische verleden en het feit dat de overheid te kampen heeft gehad met natuurrampen, dat het gebied nog steeds zeer gevoelig is voor geologische en klimatologische gebeurtenissen, zoals orkanen en aardbevingen. Tussen 1980 en 2008 waren meer dan 2,65 miljoen mensen het slachtoffer van natuurrampen in het gebied, ongeveer een kwart van de huidige bevolking.

In 1981 opende Timberland een van de meest productieve fabrieken in Santiago, de stad met de op één na hoogste bevolking van het land. In het industriële complex werken tegenwoordig meer dan 3000 werknemers. Daarnaast zijn er in het bedrijf twee leerlooierijen, die elk jaar 3,9 miljoen schoenen produceren. Wereldwijd heeft dit Timberland-bedrijf het grootste aantal werknemers. Sinds de start van het bedrijf in dit land, is het idee van Timberland en de moedermaatschappij, VF Corporation, altijd geweest om meer te doen dan alleen produceren, door een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het welzijn van de werknemers en het gebied waarin zij leven. Vandaag de dag heeft de Dominicaanse Republiek meer dan ooit behoefte aan scholen, werk en een adequate infrastructuur. De voortdurende economische groei in combinatie met de toename van het toerisme, de landbouw en de industrie betekent ook dat er meer elektriciteit en drinkwater geleverd moet worden en de arbeidsomstandigheden van de bevolking moet verbeteren.

In economisch opzicht heeft de aanwezigheid van Timberland een belangrijk effect op de gemeenschap, omdat de textiel- en kledingindustrie, na de landbouw, de op één na grootste bron van werkgelegenheid is in ontwikkelingslanden.

Daarnaast is een groot percentage van de werknemers in deze sector vrouw. Om deze reden heeft Timberland zich in de loop van de jaren altijd ingezet voor de gemeenschap en werden de prioriteiten in veel gevallen bepaald door het eigen personeel.

Via een reeks enquêtes heeft het bedrijf bijvoorbeeld vastgesteld dat onderwijs en kinderopvang prioriteit hebben voor de werknemers. Het onderwijssysteem in de Dominicaanse Republiek staat momenteel op de 137e plaats op de wereldranglijst van 144 landen, een probleem dat gepaard gaat met een groot tekort aan voorzieningen voor kleuters en kinderopvang. In het najaar van 2017 hebben Timberland en VF Corporation bijgedragen aan de toevoeging van drie nieuwe klassen in het Cienfuegos Daycare Center, een faciliteit die speciaal is opgezet voor de zorg voor en het onderwijs aan de kinderen van het personeel van de Recreation Footwear Company en Sun Jade, beide bedrijven van de VF Corporation. Het project, in samenwerking met de Breteau Foundation, zorgde dat 150 extra studenten konden worden aangenomen, met nieuwe leraren en adequate en moderne hulpmiddelen voor onderwijs en een programma voor jongeren boven de achttien.

Een andere belangrijke kwestie voor Timberland is de toegang tot primaire hulpbronnen als drinkwater. Hoewel de gezondheids- en hygiënische omstandigheden de afgelopen jaren zijn verbeterd, ligt de totale voorziening hiervan aan de bevolking, qua drinkwater en sanitaire voorzieningen, nog ver van het veiligheidsgemiddelde (ongeveer 95%). 94,5% van de inwoners van de steden heeft toegang tot een basiswatervoorziening voor drinkwater, maar op het platteland is dat slechts 86%. Nog lager is het percentage met betrekking tot de toegang tot sanitaire voorzieningen, met 86% voor de stedelijke bevolking tot 75% voor de mensen op het platteland. Slechts 47% van de scholen heeft toegang tot drinkwater en slechts 60% beschikt over adequate sanitaire voorzieningen. Het probleem ligt tegenwoordig bij de waterzuivering en een onregelmatig systeem, dat nog steeds ontoereikend is om in de behoeften van de totale bevolking te voorzien. Om deze reden heeft het bedrijf in 2014 bijgedragen aan de bouw van twee drinkwatertorens, in samenwerking met de ngo Children International en Planet Water Foundation. Deze torens werden beschikbaar gesteld voor de basisscholen in Santiago en waren ontworpen om tienduizend liter drinkwater te leveren aan meer dan tweeduizend mensen.