Timberland NL Home
Winkelwagen

Hoe duurzaam is hernieuwbare energie

2024-04-26

Hoe duurzaam is hernieuwbare energie?

Timberland footprint in the sand

Hopelijk zijn we het er allemaal over eens dat opwarming van de aarde geen fabeltje is maar een wetenschappelijk bewezen feit. Het is belangrijk dat we ons als wereldwijde samenleving gaan bezighouden met het beperken van de maximale temperatuurstijging tot 2 ° Celsius. Dit kan het beste worden bereikt door over te stappen op het gebruik van duurzame energiebronnen.

Er klinken ook steeds meer positieve geluiden over het duurzame effect van een volledige afhankelijkheid van hernieuwbare energie en in het bijzonder over de economische gevolgen ervan. Hernieuwbare energie is energie uit een bron die niet wordt uitgeput door gebruik (zie ook de English Oxford Dictionary) en kan daarom alleen efficiënt worden benut met behulp van technologische ondersteuning. Begin april van dit jaar werd bekend gemaakt dat de productie van hernieuwbare energie in Portugal voorziet in 100% van de nationale vraagsterker nog, de hernieuwbare energie is goed voor 103,6% van het energieverbruik. Niethernieuwbare energiebronnen werden geproduceerd via conventionele methoden met de bijbehorende koolstofemissie; dit werd echter gecompenseerd door het gebruik van hernieuwbare bronnen.

Als alle landen het voorbeeld van Portugal zouden volgen, kunnen we mogelijk de 2e drempel vermijden. Om dit te bereiken, moet er echter eerst economische complicaties worden opgelost. Een onderzoek dat werd gepubliceerd in "Energy & Environmental Sciences" toonde aan dat de productie van het huidige aantal hernieuwbare energiecentrales bijvoorbeeld slechts voorziet in 80% van de Amerikaanse nationale energiebehoefte. Voor het bereiken van een volledig duurzaam, autonoom systeem zou een groot aantal windparken zonnepanelen gebouwd moeten worden en uitgebreide energieopslagfaciliteiten aangelegd. Als alternatief zouden er complexe transmissienetwerken moeten komen, om de "voorraden" van de ene kant van het land naar de andere kant te kunnen verplaatsen in het geval van een blackout. Het is geen verrassing dat hiervoor een investering van miljarden dollars nodig is.

De VS is een van de landen die het grootste aandeel hebben gehad in de mondiale vervuiling. De kleine vooruitgang die is geboekt door de regelgeving van Obama is bijna volledig teniet gedaan door zijn opvolger, die een binnenlands beleid heeft ontwikkeld waarvoor centralisatie en uitgroei van de kolenindustrie onvermijdbaar zijn. Deze aanpak staat in sterk contrast met grote bedrijven zoals Google en Apple, die momenteel volledig draaien op 100% hernieuwbare energiebronnen. Landen als India en China hebben interesse getoond in milieuvriendelijke energieproductie. Dit is met name relevant omdat het hier om landen gaan die qua hoeveelheid koolstofemissie bovenaan staan. Na de terugtrekking van de VS uit de Overeenkomst van Parijs, nam China de leiding over in de strijd tegen koolstofemissie. Volgens het British Petroleum Energy Outlook rapport van 2018, heeft China een groot potentieel in de duurzame energiesector: de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt minder (de reductie wordt geschat op 62% tot 34% in 2040) en het gebruik van duurzame hulpbronnen neemt toe (tot 31% in hetzelfde jaar).

De Chinese overheid stimuleert het gebruik van "groene" en milieuvriendelijke voertuigen en zet zich in voor het toewijzen van herbebossingsgebieden aan landbouwers. Dit in navolging op een Timberland project in 2001, waarbij 2 miljoen bomen werden geplant in de Horginwoestijn. De New Development Bank werd opgericht door BRICS (Brazilië, Rusland, India, China, ZuidAfrika) tijdens de Fortalezatop (Brazilië, 2015). Tegenwoordig, heeft de New Development Bank een voortrekkersrol op de weg naar een verantwoordelijker toekomst: in 2016 kondigde de president van BRICS aan dat 60% van de financiële middelen zou worden toegewezen aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

In het rapport Global Trends in Renewable Energy Investment 2018 (Wereldwijde trends in investering in hernieuwbare energie), dat werd gepubliceerd op 6 april van dit jaar, werd vermeld dat in 2017 in totaal 157 gigawatt geproduceerd werd door duurzame energiecentrales (voornamelijk zonne energie), vergeleken met 143 gigawatt in het jaar 2016. Bovendien is de output van deze nieuwe duurzame energiecentrales meer dan dubbel zoveel als die van door fossiele brandstof aangedreven energiecentrales.

Aan de ene kant vergt een bepaalde economische investering een omzetting van de huidige energiebronnen in duurzame energiebronnen. Aan de andere kant is het duidelijk dat veel landen geïnteresseerd zijn om zich hiervoor in te gaan zetten. Het toegewezen bedrag voor dit project is in 2017 met 2% gestegen naar 279,8 miljard dollar. Het is niet verrassend dat China, met een bedrag van 126,5 miljard dollar (45% van de totale investering) bestemd voor de overgang naar duurzame energie, hierin absoluut bovenaan staat.

De mate van samenwerking vanuit de VS en Europa blijft onzeker: de VS hebben hun investeringen met 6% verlaagd ten opzichte van het voorgaande jaar, met een voor dit doel bestemd bedrag van slechts 40,5 miljard dollar. Europa heeft in totaal 40,9 miljard euro toegewezen, waardoor de Europese bijdrage met 36% is afgenomen in vergelijking met 2016. De Europese landen die aandrongen op deze reductie zijn het VK en Duitsland, wat opmerkelijk is omdat deze laatste tot wel 35% afhankelijk is van hernieuwbare energiebronnen en tevens van plan is de nucleaire bronnen tegen 2022 helemaal niet meer te gebruiken.

Als we op dit moment geen actie ondernemen, heeft dat zeker consequenties voor de komende jaren. De landen die het grootste risico lopen door de gevolgen van klimaatverandering - met name BRICS - zijn degenen die het meest investeren. Het zou echter verstandig zijn als elk land evenveel zou bijdragen aan de bescherming van onze planeet, ongeacht de directe en onmiddellijke gevolgen voor het eigen land. Ons antwoord op deze noodsituatie moet mondiaal zijn en niet afhankelijk zijn van financiële belangen. De eerste uitdaging is de volledige overgang naar duurzame energiebronnen, het moment van de waarheid om te laten zien dat we goed voor onze gezamenlijke aarde willen zorgen.