Timberland NL Home
Winkelwagen

KERNPUNTEN VAN HET PRIVACYBELEID


TOEPASSINGSGEBIED - VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van klanten en bezoekers van VF Digitale Platforms.

meer info

VF International Sagl beheert deze VF Digitale Platforms en verantwoordelijk is voor onze marketingactiviteiten. Plaatselijke dochterondernemingen van VF zijn verantwoordelijk voor de aankopen die je online of in de winkel doet.

meer info

WELKE INFORMATIE VERWERKEN  WIJ

Wij verwerken de persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je:

  • communiceert met de VF Digitale Platforms (bijv. een websiteaccount opent, inhoud uploadt, enz.)
  • deel neemt aan/je inschrijft voor onze marketingactiviteiten (bijv. nieuwsbrieven, loyaliteitsprogramma's, enz.) 
  • producten van ons koopt (online of in de winkel) 
  • contact met onze customer care opneemt


Wij verwerken ook automatisch bepaalde informatie over je gebruik van VF Digitale Platforms (bijv. IP-adres, aantal bezoeken, doorgebrachte tijd, enz.) en voegen die samen om de werking van  het desbetreffende  VF Digitale Platform te meten en te verbeteren.

meer info

WAAROM GEBRUIKEN WE JE INFORMATIE

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens om: 

  • VF Digitale Platforms te beheren
  • je marketingmateriaal toe te zenden, je in staat te stellen aan acties en andere initiatieven deel te nemen, en onderzoeken en profileringsactiviteiten uit te voeren
  • je aankopen te voltooien en te beheren, onze customer care te beheren en je verzoeken te beantwoorden
  • onze producten en diensten te verbeteren


Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan marketeers buiten de VF Groep en delen evenmin je persoonsgegevens met hen.

meer info

HOE LANG BEWAREN WIJ JE INFORMATIE

Wij bewaren je persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om deze doeleinden te bereiken. Dit kan tot 10 jaar zijn na het einde van de contractuele relatie met jou (wettelijke verjaartermijn voor rechtsvorderingen in de meeste landen van de EER), tenzij een kortere of langere bewaartermijn van toepassing is uit hoofde van de toepasselijke wetten inzake de gegevensbescherming.

meer info

PARTIJEN MET WIE WIJ JE INFORMATIE DELEN

De plaatselijke dochteronderneming van VF bij wie je producten koopt deelt je persoonsgegevens met VF International Sagl voor marketingdoeleinden (maar indien dit de wet dat vereist vragen wij je om toestemming voordat wij dat doen).

Wij delen je persoonsgegevens ook met:

  • andere VF-entiteiten en derde dienstverleners die ons helpen met het beheer van de website en ons producten en diensten verstrekken (deze ontvangers handelen uitsluitend namens ons en volgens onze instructies);
  • derden in geval van gerechtelijke processen, verzoeken door rechtbanken of autoriteiten, andere wettelijke verplichtingen, om onze rechten te verdedigen, of in geval van een fusie, een overname of overdracht van activa. 


Sommige van deze ontvangers bevinden zich buiten de EER, maar wij zullen ervoor zorgen dat je persoonsgegevens altijd adequaat beschermd blijven (indien het land van bestemming volgens de Europese Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming biedt, zorgen wij voor passende waarborgen voor de gegevensoverdracht).

meer info

BENODIGDE VS. OPTIONELE INFORMATIE

Sommige persoonsgegevens zijn nodig om je aankoop te voltooien of om de door jou gevraagde dienst te verlenen. Als je weigert deze persoonsgegevens te verstrekken, wordt het onmogelijk voor ons om de aankoop te voltooien of om de gevraagde dienst te verlenen.

Het verstrekken van persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met onderzoek, marketing en andere profileringsactiviteiten, is echter optioneel. Als je weigert, zal dat niet van invloed zijn op de aankoop of de verlening van de door jou gevraagde dienst. 

meer info

JE RECHTEN

Je kunt je rechten uit hoofde van de wet inzake gegevensbescherming te allen tijde uitoefenen, waaronder (indien van toepassing) je recht op toegang, rectificatie, beperking, wissing, verzet (met inbegrip van het op ieder moment en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor directe marketing), het recht op overdraagbaarheid, evenals het recht om je toestemming in te trekken.  Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

meer info

WIJ GEBRUIKEN COOKIES

Bepaalde informatie wordt op VF Digitale Platforms via  cookies en andere volgtechnieken verzameld. Je kunt je cookievoorkeuren beheren met  onze  tool  en met je browser. 

meer info

LINKS VAN DERDE PARTIJEN

VF Digitale Platforms kunnen links naar andere sites bevatten, evenals objecten of elementen die door derden beheerd worden. Wij hebben geen toegang tot deze elementen en kunnen die niet beheren, en wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor dergelijke websites van derden.

meer info

HOE KAN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN

Voor alle vragen of verzoeken over ons gebruik van je persoonsgegevens of de uitoefening van je rechten, kun je contact opnemen met ons Privacykantoor op privacy_europe@vfc.com.